Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019

2019-01-31 13:48:23
Wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacja, konserwacji i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Tczew, stanowiących jej mienie komunalne

2019-01-16 15:15:03
Wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew w 2019 roku

2019-01-10 14:58:46
Utrzymanie pasów drogowych, stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2019

2018-12-20 13:04:13
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie - etap 1

2018-11-09 12:35:01
Budowa sieci wodociagowej w Zwierzynku

2018-11-09 12:34:14
Przebudowa przepompowni ścieków w Zabagnie

2018-10-24 11:53:50
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Swarożynie

2018-09-25 14:33:08
Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach

2018-09-14 12:55:25
Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie

2018-09-14 12:53:04