Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej w Rokitkach

2018-04-26 14:09:55
„Utrzymanie pasów drogowych, stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2018” w zakresie ręcznego wykaszania traw poboczy dróg gminnych.

2018-04-20 11:52:10
Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu

2018-04-13 09:34:12
Przebudowa drogi w Knybawie

2018-04-13 09:21:59
Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona)

2018-04-11 15:38:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018

2018-02-22 09:04:26
Utrzymanie pasów drogowych, stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2018

2018-01-23 15:15:36
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie

2018-01-15 10:52:09
Wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew w 2018 roku

2018-01-10 15:50:51
Nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych usuwanymi w ramach prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew

2017-12-28 13:30:05