Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczew z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-09-21 17:31:03
KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II z dnia 19 września 2018

2018-09-20 09:25:31
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej (po zgłoszeniu kandydatów na wójta).

2018-09-20 08:57:07
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczew z dnia 20 wrzesnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-09-20 08:28:25
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Tczew z dnia 12 września 2018r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Tczew do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Tczew, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-09-13 09:15:57
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Tczewie

2018-09-13 08:58:20
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych

2018-09-12 15:55:33
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TCZEWIE z dnia 12 września 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Tczew i kandydatów na Wójta Gminy Tczew.

2018-09-12 15:52:23
Postanowienie Komisarza Wybroczego w Gdańsku I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tczewie

2018-09-12 15:14:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okregów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-12 15:13:05