Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
  

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Tczew jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres platformy:  http://epuap.gov.pl/

Bezpośedni link do formularza

Adres skrytki:   /3ry803jkvv/skrytka


Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego. Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" Urząd Gminy Tczew lub bezpośrednio klikając na poniższy odnośnik:


UWAGA!

W celu złożenia pisma (wniosku) do Urzędu Gminy Tczew za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". UWAGA! Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.

 instrukcja zakładania konta (1192KB)

Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem.
Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB.
Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi: Certum, Sigillum oraz KIR.
 

Liczba odwiedzin : 2243
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Tczew
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Potudin
Osoba odpowiedzialna za informację : Augustyniak Krzysztof
Czas wytworzenia: 2008-05-15 12:23:00
Czas publikacji: 2008-05-15 12:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak